ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (沛_Œ—,矛_®¶åº?水洗牛仔工作服生产厂å®?- 矛_®¶åº„工装定做有限公å?/title> <meta name="keywords" content="水洗牛仔工作服生产厂å®? /> <meta name="description" content="ä¸ÞZ½ è¯¦ç»†ä»‹ç»æ°´æ´—牛仔工作服生产厂家äñ”品内å®?包括水洗牛仔工作服生产厂家的用途、型受÷€èŒƒå›´ã€å›¾ç‰‡ç­‰,在这里你可以得知所有水‹z—牛仔工作服生äñ”厂家新闻以及最新的市场水洗牛仔工作服生产厂家ä­hæ ?咨询电话:0311-87828978" /> <link href="/template/NEST30031/lib/lib.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST30031/lib/page_index.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST30031/lib/page_products_list.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/jkzbhk/lib/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST30031/lib/jquery.jslides.js"></script> <script language="javascript" src="/template/NEST30031/lib/menu.js"></script> <SCRIPT type="text/javascript" src="/template/NEST30031/lib/jquery-1.4.2.js"></SCRIPT> <script type="text/javascript" src="/template/NEST30031/lib/cloud-zoom.1.0.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST30031/lib/picCloud.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST30031/lib/lib.js"></script> <link href="/template/NEST30031/lib/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST30031/lib/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST30031/lib/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST30031/lib/resizeImage.js"></script> <link href="/template/NEST30031/lib/aliproduct.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST30031/lib/aliproduct.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top_t"> <div class="top_in"> <div class="lc"> 您好åQŒæ¬¢˜qŽå…‰ä¸?矛_®¶åº„工装定做有限公å?¾|‘ç«™åQ? </div> <div class="topnav1"> <a href="/weibo/" target="_blank" rel="nofollow">企业微博</a> <a href="/sitemap.html" title="¾|‘站地图" rel="nofollow">¾|‘站地图</a> <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.pkrcn.com','(沛_Œ—,矛_®¶åº?水洗牛仔工作服生产厂å®?- 矛_®¶åº„工装定做有限公å?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/21871/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="box_main_sub2"> <div id="box_main_sub2_sub1"> <div class="columnSpace" id="elem-Public_textInfo01-1342495481527"> <div id="Public_textInfo01-1342495481527" class="Public_textInfo01-d1_c1"> <div class="describe htmledit1"><img src="/uploads/logo/20160325035304.png" alt="矛_®¶åº„工装定做有限公å?/> </div> </div> </div> </div> <div style=" float:right; padding-top:20px;"><img src="/template/NEST30031/images/tel.png" /></div> <div class="clearBoth"></div> </div> <div> <div class="menu_bg"> <div class="menu"> <ul class="menul"> <li><a href="/" title="" rel="nofollow"><span>首页</span></a></li> <li><a href="/about/" title="" rel="nofollow"><span>走近我们</span></a></li> <li> <a href="/news/" title="" rel="nofollow"><span>新闻资讯</span></a></li> <li><a href="/supply/" title="" rel="nofollow"><span>产品展示</span></a></li> <li><a href="/about/about7.html" title="" rel="nofollow"><span>产品囑ֆŒ</span></a></li> <li><a href="/about/about6.html" title="" rel="nofollow"><span>客户案例</span></a></li> <li><a href="/contact/" title="" rel="nofollow"><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="box_main_sub5"> <div class="baner"> <div class="ibanner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1382 var adimgheight=495 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181102051842.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20160325051858.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20160325051908.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <div style="position:absolute;top:150px;left:40px;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1000" height="360"> <param name="movie" value="/template/NEST30031/FLASH.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/NEST30031/FLASH.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1000" height="360" wmode="transparent"></embed> </object></div> </div> <h6 class="clear"> </h6> </div> </div> <div id="box_main_sub4"> <div id="box_main_sub4_sub2"> <div class="columnSpace" id="elem-ProductKeyword_keyword01-1342495698454"> <div id="ProductKeyword_keyword01-1342495698454" class="ProductKeyword_keyword01-d1_c1"> <div class="hotwords" style="float:left;"> <span>推荐搜烦åQ?/span> <a href="http://www.pkrcn.com">现货工作服批å?/a>, <a href="http://www.pkrcn.com">沛_Œ—劳保工作服厂å®?/a>, <a href="http://www.pkrcn.com">现货工作æœ?/a> </div> <div style=" float:right;"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" style="line-height:20px;"/> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST30031/images/search.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> <div class="pageWidth" id="box_root01"> <div id="box_main"> <div id="box_left"> <div class="columnSpace" id="elem-Aboutus_list01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-topr"> <div class="border_47-topl"></div> </div> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"> <div id="Aboutus_list01-101" class="Aboutus_list01-d1_c1"> <div class="comptitle_47"><strong class="titlestyle_47">产品分类</strong></div> <ul> <li><a href="/bxgzf/" target="" title="半袖工作æœ?>半袖工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/fjdgzf/" target="" title="防静电工作服">防静电工作服</a> <ul> </ul></li> <li><a href="/fsgzf/" target="" title="防酸工作æœ?>防酸工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/gzcx/" target="" title="工装长袖">工装长袖</a> <ul> </ul></li> <li><a href="/jsmgzf/" target="" title="¾_¾æ¢³‹‚‰å·¥ä½œæœ">¾_¾æ¢³‹‚‰å·¥ä½œæœ</a> <ul> </ul></li> <li><a href="/mfgzf/" target="" title="‹‚‰æœå·¥ä½œæœ?>‹‚‰æœå·¥ä½œæœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/nhmgzf/" target="" title="工作æœ?>工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/qmgzf/" target="" title="全棉工作æœ?>全棉工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/sxnzgzf/" target="" title="水洗牛仔工作æœ?>水洗牛仔工作æœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/xz/" target="" title="西装">西装</a> <ul> </ul></li> <li><a href="/yygzf/" target="" title="åŒÈ”¨å·¥ä½œæœ?>åŒÈ”¨å·¥ä½œæœ?/a> <ul> </ul></li> <li><a href="/zrgzf/" target="" title="é˜È‡ƒå·¥ä½œæœ?>é˜È‡ƒå·¥ä½œæœ?/a> <ul> </ul></li> </ul> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </div> <div class="columnSpace" id="elem-Aboutus_list01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-topr"> <div class="border_47-topl"></div> </div> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"> <div id="Aboutus_list01-101" class="Aboutus_list01-d1_c1"> <div class="comptitle_47"><strong class="titlestyle_47">联系方式</strong></div> <ul> <p>联系äº? 付经ç?/p> <p>手机: 13932117176</p> <p>电话: 0311-87828978</p> <p>传真: 0311-87828978</p> <p>邮箱: <a href="mailto:freshcomer@163.com" rel="nofollow">freshcomer@163.com</a></p> <p>¾|‘址: www.pkrcn.com</p> <p>地址: 沛_Œ—省石家庄市中华北大街与è™n佗èµ\å?/p> </ul> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </div> </div> <div id="box_right"> <div id="box_BreadCrumbs"> <DIV xmlns="" class="columnSpace" id="elem-Public_breadCrumb01-product"> <div id="Public_breadCrumb01-product" class="Public_breadCrumb01-d1_c1"> <span class="location">您现在的位置åQ?/span><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/sxnzgzf/">水洗牛仔工作æœ?/a> > <a href="/supply/10.html">水洗牛仔工作服生产厂å®?/a> </div> </DIV> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"><p ><img src="/uploads/cp/20150423045627.jpg" /></p></td> <td valign="top"><!--<div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <th width="19%">产品名称åQ?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle">水洗牛仔工作服生产厂å®?/span></td> </tr> <tr> <th>产品型号åQ?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品½Ž€ä»‹ï¼š</th> <td><p></p></td> </tr> </table> </div>--></td> </tr> </table> <div class="content" > <h2><span>详细说明</span></h2> <div class="detail"><p><p style="text-indent:2em;"> 现在大部分企业都有属于自å·Þq‰¹ç‚¹çš„<a href="http://www.pkrcn.com/nhmgzf/" target="_blank">工作æœ?/a>åQŒç„¶è€Œæˆ‘们的工作服穿的不仅是样子åQŒè€Œä¸”˜q˜è¦æœ‰èˆ’适度åQŒå› æ­?a href="http://www.pkrcn.com/sxnzgzf/" target="_blank">水洗牛仔工作æœ?/a>生äñ”厂家认äؓ我们应该在定做时åQŒæŠŠèˆ’适度的特点也充分的考虑˜q›åŽ»ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> <strong>一、服装的变åŞ</strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> 生äñ”厂家在工作服的制作过½E‹ä¸­åQŒå› ä¸ºæ¥è‡ªå„¿Uå¤–力的作用åQŒç„¶è€Œä¼šäº§ç”Ÿä¸åŒçš„外型变化,˜q™æ˜¯ä¸Žäh的穿着方式及服装的材质有着一定的关系ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> (1) äºÞZ½“ž®ºå¯¸ä¸Žæœè£…规格相匚w…çš„å…³¾pÖM¸åŒï¼Œå¼•è“v服装的变形不同ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> (2) äºÞZ½“各部位所处服装材、织¾U¹ä¸åŒï¼Œå˜åŞ量不同ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> (3) äºÞZ½“˜qåŠ¨æ—¶å„部位˜qåŠ¨é‡ä¸åŒé€ æˆå˜é‡ä¸åŒã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> (4) 同种材料相同宽松量,服装¾l“构不同引è“v的变化量不同ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> <strong>二、服装的舒适量</strong> </p> <p style="text-indent:2em;"> (1) 静态舒适量åQšåŒ…括服装穿着时与äºÞZ½“之间必要透气½Iºéš™å’ŒéžåŽ‹åŠ›½Iºéš™åQŒèƒ¸ä½ï¼šå‡€Bæ˜?%ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> (2) 动态舒适量åQšåŒ…括äh体运动时åQŒæœè£…个方位所牵引的量ã€?</p> <p style="text-indent:2em;"> 水洗<a href="http://www.pkrcn.com/supply/22.html" target="_blank">牛仔工作æœ?/a>生äñ”厂家认äؓåQŒå¯¹äºŽä¸€ä¸ªä¼ä¸šçš„员工来说åQŒåªæœ‰æ‹¥æœ‰äº†åˆèín舒适的工作服才可以ž®½å¿ƒž®½åŠ›çš„去工作åQŒæ‰èƒ½æé«˜ä¼ä¸šçš„¾lè¥æ•ˆç›ŠåQŒæ‰€ä»¥æˆ‘们徏议,公司员工的工作服不但要量íw«å®šåšï¼Œ˜q˜è¦é€‰æ‹©é€‚合的面料ã€?</p> <p style="text-indent:2em;" align="center"> <img src="/uploads/image/20150423/20150423165640_7743.jpg" alt="" height="500" width="374" /> </p><span id="nestremark"></span></p></div> <p style=" text-align:left;">上一ä¸?<a href="/supply/11.html">新款ž®è¥¿è£?/a>    ä¸‹ä¸€ä¸?<a href="/supply/9.html">工作服定åˆ?/a></p> </div><div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%e5%b7%a5%e8%a3%85%e5%ae%9a%e5%88%b6'>工装定制</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%9c%8d%e5%ae%9a%e5%88%b6'>工作服定åˆ?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e7%8e%b0%e8%b4%a7%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e6%9c%8d'>现货工作æœ?/a>,</div> <div class="tag">来源åQ?a href='http://www.pkrcn.com/supply/10.html'>http://www.pkrcn.com/supply/10.html</a></div> <div class="tag">旉™—´åQ?015/4/23 0:00:00</div> <div id="box_buyConsulting"> <DIV xmlns="" class="columnSpace" id="elem-Review_list01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-topr"> <div class="border_47-topl"></div> </div> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"><div id="Review_list01-101" class="Review_list01-d1_c1"><div class="comptitle_47"><strong class="titlestyle_47">相关新闻</strong></div> <p class="no-info"> <a href="/news/651.html" target="" title="‹¹…谈现货工作服优¾~ºç‚¹">‹¹…谈现货工作服优¾~ºç‚¹</a></p> <p class="no-info"> <a href="/news/647.html" target="" title="现货工作服随便一搭就很潮">现货工作服随便一搭就很潮</a></p> <p class="no-info"> <a href="/news/642.html" target="" title="现货工作服批发口¼„‘蝲é?>现货工作服批发口¼„‘蝲é?/a></p> <p class="no-info"> <a href="/news/637.html" target="" title="现货工作服批发我们更胜一½{¹å¦¥äº?>现货工作服批发我们更胜一½{¹å¦¥äº?/a></p> <p class="no-info"> <a href="/news/636.html" target="" title="现货工作服棋高一着">现货工作服棋高一着</a></p> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </DIV> <DIV xmlns="" class="columnSpace" id="elem-Consult_list01-101"> <div class="border_47"> <div class="border_47-topr"> <div class="border_47-topl"></div> </div> <div class="border_47-midr"> <div class="border_47-midl"> <div class="borderContent"><div id="Consult_list01-101" class="Consult_list01-d1_c1"><div class="comptitle_47"><strong class="titlestyle_47">相关产品</strong></div> <div class="c_product_b"> <dl> <dt><a href="/supply/72.html" title="唐山工作æœ? target="" rel="nofollow"><img width=120 onload="imgZoomer(this,120,120)" height=120 src="/uploads/cp/20160414024458.jpg" alt="唐山工作æœ? /></a></dt> <dd><a href="/supply/72.html" title="唐山工作æœ? target="">唐山工作æœ?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/71.html" title="¿U¦çš‡å²›å·¥ä½œæœ" target="" rel="nofollow"><img width=120 onload="imgZoomer(this,120,120)" height=120 src="/uploads/cp/201808291012166002187151234.jpg" alt="¿U¦çš‡å²›å·¥ä½œæœ" /></a></dt> <dd><a href="/supply/71.html" title="¿U¦çš‡å²›å·¥ä½œæœ" target="">¿U¦çš‡å²›å·¥ä½œæœ</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/65.html" title="现货工作服ä­hæ ? target="" rel="nofollow"><img width=120 onload="imgZoomer(this,120,120)" height=120 src="/uploads/cp/20160328033341.jpg" alt="现货工作服ä­hæ ? /></a></dt> <dd><a href="/supply/65.html" title="现货工作服ä­hæ ? target="">现货工作服ä­hæ ?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/64.html" title="现货工作服批å? target="" rel="nofollow"><img width=120 onload="imgZoomer(this,120,120)" height=120 src="/uploads/cp/20160328031233.jpg" alt="现货工作服批å? /></a></dt> <dd><a href="/supply/64.html" title="现货工作服批å? target="">现货工作服批å?/a></dd> </dl> </div><div class="clear"></div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> </div> </div> <div class="border_47-footerr"> <div class="border_47-footerl"></div> </div> </div> </DIV> </div> </div> <div class="clearBoth"></div> </div> <div id="box_hide"></div> </div> <div class="sy_db"> <div class="sy_db_ny"> <a href="/" title="" rel="nofollow"><span>é¦?nbsp; ™å?/span></a> <a href="/about/" title="" rel="nofollow"><span>走进我们</span></a> <a href="/supply/" title="" rel="nofollow"><span>产品展示</span></a> <a href="/news/" title="" rel="nofollow"><span>新闻中心</span></a> <a href="/contact/" title="" rel="nofollow"> <span>联系我们</span></a> <a href="/4g/" target="_blank">手机¾|‘ç«™</a> | <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1254841747'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1254841747%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-06-11/"></script> Powered by <a title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank" rel="nofollow">½{‘å°l</a> </div> </div> <div id="box_main_sub19_sub3"> <div class="columnSpace" id="elem-Public_textInfo01-1342600349448"> <div id="Public_textInfo01-1342600349448" class="Public_textInfo01-d1_c1"> <div class="describe htmledit1"> <div style="text-align: center; line-height: 24px;"> Copyright© www.pkrcn.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 矛_®¶åº„工装定做有限公å?nbsp; ä¸»è¦ä»Žäº‹åQ? <a href="http://www.pkrcn.com" target="_blank">现货工作服批å?/a>,<a href="http://www.pkrcn.com/news/" target="_blank">沛_Œ—劳保工作服厂å®?/a>å’?a href="http://www.pkrcn.com/supply/" target="_blank">现货工作æœ?/a>½{?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢.<br /> <a rel="nofollow"><img style="width:115px; height:17px;" src="template/NEST30031/images/zc.png" style="vertical-align:middle;"/></a>  <strong>热门城市推广: </strong><div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1254841747'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1254841747%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <a target="_blank"></a> </div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <!-- Baidu Button BEGIN --> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分äín刎ͼš</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> <script type="text/javascript" id="bdshare_js" data="type=tools&uid=6698627" ></script> <script type="text/javascript" id="bdshell_js"></script> <script type="text/javascript"> document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000) </script> <!-- Baidu Button END --> <a href="http://www.pkrcn.com/">少妇老师后进式20p,国产精品偷伦视频观看免费,高中生gay自慰网站cook,老司机永久免费视频网站</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>